Tjenester

Vi tilbyr diverse tjenester knyttet til kartlegging av naturmangfold, rådgiving i sammenheng med planlagte tiltak og overvåking av naturmiljøet på land, i vassdrag og i sjø.