Fagrapporter

Med mange års erfaring i våre respektive fagfelt har vi en bred bakgrunn for en rekke fagtema innenfor biologisk mangfold og menneskelig påvirkning på naturen.

Swiftia rosea - rød hornkorall
Swiftia rosea - rød hornkorall


Andre fagrapporter

Trenger du et kort notat om et naturfaglig tema eller en større rapport som sammenfatter resultater fra faglitteratur innenfor vår ekspertise - vi hjelper gjerne med vår erfaring! Vi ønsker også å bidra til større grunnlagsrapporter i samarbeid med andre konsulentselskaper eller myndighetene. Vi har bl.a. gjennomført vurdering av funksjonell strandsone, vurdering av kandidatområder for marint vern, og har vært involvert i prosjekter med fokus på restaurering av natur og etablering av natur i byrom.