Rapporter

Her får du en oversikt over Biota Naturkompetanse sine rapporter og fagnotater siden oppstarten i september 2022. Kun offentliggjorte rapporter kan leses og lastes ned.

Biota rapporter

Biota rapport nr. 3

Todt C. 2022. Funksjonell strandsone og hensynssone langs vassdrag i Snekkevika, Alver kommune.  Biota rapport nr. 3. 16 sider.

Biota rapport nr. 5

Eilertsen L & Hellen BA. 2023. Blådalselva kraftverk, Gloppen kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold. 31 sider. 

Biota rapport nr. 6

Todt C. 2023. Ny oppdrettslokalitet Fjøløy, Stavanger kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser. 61 sider.

Biota rapport nr. 7

Todt C. 2023. Havarert flytedokk ved CCB base Ågotnes, kartlegging av naturmangfold 2023. Biota rapport nr. 7. 13 sider.

Biota rapport nr. 11

Todt C. 2023. Setrevika industriområde, Askøy kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold i sjø og fiskeri, 2023. 32 sider.

Biota rapport nr. 12

Eilertsen L. 2023. Naturmangfaldrapport for Lambhusvegen i Øygarden kommune. 16 sider. ISBN 978-82-693078-0-9.

Biota fagnotater


Hellen BA 2022. Utforming av kulvert nederst i Kvernhusbekken, Søya.  


Hellen BA 2022. Vurdering av elveforebygging/plastring langs Sogndalselvi ved Sogndal Handelspark.


Eilertsen L. 2022. Naturfaglig vurdering av planlagt utbygging på gnr. 120 bnr. 150 i Bergen kommune.


Eilertsen L. 2022. Kartlegging av naturmangfold - Jacob Kjødes veg/Mosebakken, Bergen kommune.


Eilertsen L.  2022. Kartlegging av naturmangfald - Øvre Hogane bustadfelt, Stryn kommune.


Todt C. 2023. Status for økologisk og kjemisk tilstand, og utslippsbelastning i Kvitsøyfjorden. 


Eilertsen L. 2023. Kantvegetasjon Melselva, Rosendal.


Eilertsen L. 2023. Rosslandsvegen 322 - Risikovurdering for elvemusling i Mjåtveitelva

Rapporter fra samarbeidsprosjekter

RB rapport 3803

Todt C, Tvergberg J, Økland IE & Eilertsen M 2022. Grimstadfjordområdet i Bergen kommune. Vurdering av følsomhet i henhold til forurensingsforskriften. Rådgivende Biologer rapport 3803. 25 sider. ISBN 978-82-8308-987-5.