Rapporter

Her får du en oversikt over Biota Naturkompetanse sine rapporter og fagnotater siden oppstarten i september 2022. Kun offentliggjorte rapporter kan leses og lastes ned.

Biota rapporter

Biota rapport nr. 3

Todt C. 2022. Funksjonell strandsone og hensynssone langs vassdrag i Snekkevika, Alver kommune.  Biota rapport 3. 16 sider.

Biota rapport nr. 5

Eilertsen L & Hellen BA. 2023. Blådalselva kraftverk, Gloppen kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold. Biota rapport 5. 31 sider. 

Biota rapport nr. 6

Todt C. 2023. Ny oppdrettslokalitet Fjøløy, Stavanger kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser. Biota rapport 6. 61 sider.

Biota rapport nr. 7

Todt C. 2023. Havarert flytedokk ved CCB base Ågotnes, kartlegging av naturmangfold 2023. Biota rapport 7. 13 sider.

Biota rapport nr. 19

Todt C. 2023. Oppdrettslokalitet Horge, Strand kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold, vannmiljø og fiskeri. Biota rapport 19. 37 sider + vedlegg. 

Biota rapport nr. 20

Eilertsen L & Todt C. 2023. Kartlegging av naturmangfold Forlandsvågen, Øygarden kommune. Biota rapport 20. 23 sider.

Biota rapport nr. 23

Eilertsen L. 2023. Naturmangfaldrapport for Kråkhaugen mfl., Bjørnafjorden. Biota rapport 23. 14 sider.

Biota rapport nr. 26

Todt C. 2024. Marint naturmangfold ved Senoksen, Austrheim kommune. Biota rapport 26. 15 sider.

Biota fagnotater


Hellen BA 2022. Utforming av kulvert nederst i Kvernhusbekken, Søya.  


Hellen BA 2022. Vurdering av elveforebygging/plastring langs Sogndalselvi ved Sogndal Handelspark.


Eilertsen L. 2022. Naturfaglig vurdering av planlagt utbygging på gnr. 120 bnr. 150 i Bergen kommune.


Eilertsen L. 2022. Kartlegging av naturmangfold - Jacob Kjødes veg/Mosebakken, Bergen kommune.


Eilertsen L.  2022. Kartlegging av naturmangfald - Øvre Hogane bustadfelt, Stryn kommune.


Todt C. 2023. Status for økologisk og kjemisk tilstand, og utslippsbelastning i Kvitsøyfjorden. 


Eilertsen L. 2023. Kantvegetasjon Melselva, Rosendal.


Eilertsen L. 2023. Rosslandsvegen 322 - Risikovurdering for elvemusling i Mjåtveitelva.


Pötsch C. 2023. Naturmangfoldrapport i forbindelse med reguleringsplan for Nebbestølen, Bergen kommune.


Pötsch C. 2023. Naturmangfoldrapport for Austrheim barnehage, Gloppen kommune.


Todt C & Hellen BA. 2023. Vannundersøkelser i Prestekonevatnet, Stord kommune. 

Rapporter fra samarbeidsprosjekter

RB rapport 3803

Todt C, Tvergberg J, Økland IE & Eilertsen M 2022. Grimstadfjordområdet i Bergen kommune. Vurdering av følsomhet i henhold til forurensingsforskriften. Rådgivende Biologer rapport 3803. 25 sider. ISBN 978-82-8308-987-5.