Fiskeundersøkelser

Vi utfører diverse undersøkelser tilknyttet bestandskartlegging og overvåking av laksefisk i elver og innsjøer. 

Ørret
Ørret

Prøvefiske med garn

Fiskeundersøkelser i innsjøer utfører vi med nordisk oversiktsgarn, innsats og opplegg tilpasses problemstillinger og innsjøens størrelse. 

Fiskeundersøkelser i elver

Vi utfører ungfiskundersøkelser i elver med elektrisk fiskeapparat, en metode som egner seg både i små fjellbekker og store anadrome vassdrag. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes.

Gytefisktelling

Undersøkelser av gytebestander i store vassdrag utføres med drivtelling og i mindre vassdrag teller vi med lys og hov. Vi bistår gjerne om det er behov for uttak av rømt fisk i elver.