Biota Naturkompetanse - Naturkunnskap for framtiden

Kravet til kunnskap om biologisk mangfold og virkninger på miljø er økende, og vi ønsker å bidra til å dekke dette kunnskapsbehovet.  

Våre tjenester

Vi tilbyr diverse tjenester knyttet til kartlegging av naturmangfold, rådgivning i forbindelse med planlagte tiltak og overvåking av naturmiljøet, både på land, i ferskvann og i sjø.

Vår tilnærming

Vi har erfaring både fra akademisk forskning, forvaltning og konsulentvirksomhet og tilbyr naturkartlegging og miljøfaglig rådgiving, skreddersydd for dine behov. 

FAGLIGHET

Det faglige står i fokus hos oss og skal prege prosjektene våre fra oppstart til ferdigstilling

OBJEKTIVITET

Undersøkelsene vi gjør skal være etterprøvbare for å sikre objektivitet og trygghet for kunden.

EFFEKTIVITET

Prosessene våre skal være effektive for å sikre leveringsdyktighet.

Vi hjelper deg gjerne!